Мануална терапия

Мануална терапия
– лечение с ръка (manus-ръка), корективна форма на въздействие. Преходна форма между рефлекорното въздействие и пасивната кинезитерапикя. С мануалната терапия целим въздействие върху проприорецепцията.

При мануалната терапия терапевтът ви лекува с „наместване“, „притискане“, „усукване“ на гръбнака и крайниците. При подходящо проведено лечение мануалната терапия може да ви избави от редица болежки.

Лечението чрез мануална терапия е изцяло природосъобразен метод, който не изисква прием на никакви медикаменти и не се налагат оперативни интервенции. Периода на лечение е различен за всички пациенти, той зависи от степента на заболяването и от имунната система на организма. Лечението се провежда до пълното оздравяване на пациента.

Мануалната терапия разполага с различни, но ефективни техники за повлияване на болката в човешкото тяло, свързана с проблеми в мускулно-скелетната система на човека.

Ставите в човешкото тяло са съставени от 2-3 ставни повърхности. Нито една от тях не съвпада напълно с другата, с която контактува. Физиологичните движения в една става са съчетания от плъзгане и въртене (ротация) на ставните повърхности (партньори). Например бедрената кост и подбедрицата образуват колянната става. Крайните им части, с които образуват колянната става и контактуват помежду си не съвпадат напълно. Възможно е по-най различни причини повърхностите да се разместят в рамките на т.н. „позиционна грешка”. Това би довело до болка при определено движение.

Основна цел на манулната терапия е да се отстрани тази „позиционна грешка”, чрез акцентиране върху плъзгателните движения в ставите. Казано по-друг начин да се „отблокира ставата”.

Comments are closed.