Още нещо за гръбначните изкривявания

 

Разпространена практика сред занимаващите се със здравето на хората, когато открият кривини на гръбначния стълб да дават лист с упражнения, които да се изпълняват в къщи, назначават физиотерапия (за засилване на т.нар. слаба страна) и да се видят след една година.

 

Абсолютно погрешно! В Анмо Бюти при гръбначни изкривявания се работи по методиката на Шрот (ISST Internetional Schrot 3D Scoliosis), която е неинвазивна методика за лечение на гръбначни изкривявания.

 

Сколиозата е триизмерна деформация на гръбначния стълб, имаща структурни промени в три равнини на прешлените и може да възникне във всеки един сегмент на  гръбначния стълб ( цервикален дял, гръден и лумбален). В 80-90% от случаине сколиозата е идиопатична т.е. не се знае произхода ( защо се е появила). Останалите са вродени и нервно-мускулни.

Идиопатичната сколиоза не може да се обясни с точна дата на възникване и много често прогресира, трябва да бъде разграничена от функционалната сколиоза. Идиопатичната сколиоза се класифицира в няколко групи в зависимост от възрастта нан децата:

  1. Инфантилна идиопатична група-манифестира се при деца под 3 год.
  2. Ювенилна идиопатична група-при деца от 3-9год.
  3. Адолесцентна идиопатична група-от 10год. до приключване на разтежа.

 

Вродените сколиози са причинени при ембрионалното развитие при образуването на гръбначния стълб на ембриона (свързано е с деформации на прешлените при същото това развитие).

 

Нервно-мускулната сколиоза-първопричината на този вид сколиоза е централномозъчна увреда или мускулна болест. Характеризира се  с проблем в локомоторната функция, ментални проблеми или нарушение на запазване на позата или генерализирана мускулна дисфункция.

 

Шрот метода се заражда през 20-те години на миналия век от Катерина Шрот, която всъщност е лекувала собствената си сколиоза. С различни техники коригирайки стойката си сколиозата започнала да се повлиява, след което бил основан малък институт в източна Германия (Meissen, Eastern Germany). В 1961 заедно с дъщеря си Криста (Christa) се местят в Bad Sobernhein и откриват там институт, който официално е открит през 1983год. “Katharina Schrot Klinik”, където се намира и до днес.

Шрот е  консервативен метод  базиран на упражнения повлияващи сколиотичните промени в трите равнини. Пациентите се обучават на техниките, които да изпълняват в къщи, правят  се сесии и в кабинет. Цели мускулна симетрия, насочена е към проблема от двете страни на гръбначния стълб.

 

Заповядайте заедно да постигнем правилната стойка! Ако лечението започне навреме резултатите са впечатляващи!

 

 

Comments are closed.