Гръбначни изкривявания

Гръбначните изкривявания са проблем с важно социално значение. Борбата с тях е насочена предимно към профилактичната дейност в ранна детска възраст, но поради предимно безсимптомното им протичане и незабележимо начало при деца с неправилна стойка са причина за късното им откриване. … Read More