Специалист-физиолог от Институт по невробиология, БАН изследва позата и равновесието при спокоен изправен стоеж или движение в различни сетивни условия (напр. отворени или затворени очи). Изследването е напълно безболезнено и безвредно. Целта е да се проучи по-добре естественото развитие на позата и равновесието при деца. Получените резултати ще могат да се прилагат като норматив за изготвянето на програми за рехабилитация на деца с различни позно-двигателни нарушения.

Родителите на участниците ще получат подробна топологична карта на стъпалата на децата им. В случай, че се открият отклонения в равновесието над допустимите или аномалии в сводовете на стъпалата, родителите ще бъдат уведомени, за да могат да вземат своевременни мерки.

Разбира се, предвидени са награди за децата-участници.

Време на опита: 45-60 минути.

Място: Институт по невробиология – БАН, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл.23

При допълнителни въпроси: Катерина Кирилова, 0887575871, kat_kirilova@abv.bg

Comments are closed.